Azərbaycan Respublikasında infeksion xəstəliklərlə mübarizənin əsas istiqamətlərindən biri kimi dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya sahələrində ölkəmizdəki məlumatın,  təcrübənin və praktik səhiyyənin inkişaf etdirilməsi və müasir dünya səviyyəsində çatdırılması üçün işlərin görülməsindən ibarətdir.