Azərbaycan Dezinfeksiya Antiseptika Sterilizasiya İctimai Birliyi

Missiyamız

Azərbaycanda infeksiyadan ölüm hallarının azaldılması.

Məqsədimiz

Dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya sahələrində ölkəmizdəki məlumatın,  təcrübənin və praktik səhiyyənin inkişaf etdirilməsi və müasir dünya səviyyəsində çatdırılması üçün işlər görmək.

Üzvlülük

Bu sahənin (dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya) təkmilləşdirilməsi və “məqsəd”ə çatmaq üçün elmi, praktik və ixtisas cəhətdən bu sahədə çalışan və ona həvəsi olan şəxslərdən əmələ gəlmişdir.

Vəzifəmiz

Qəbul edilmiş və sübut olunmuş müsbət nəticələri ilə bir sıra başqa ölkələrdə mövcud olan müvafiq təşkilatlardan bəhrələnərək qurulmuş AZDAS, ölkəmizdə bir çox müsbət nəticələri olacaq fəaliyyətinə aşağıdakı vəzifələri qəbul edərək başlamışdır:

1)   Dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya məsələləri üzrə dünya səviyyəsində və milli səviyyədə aparılan elmi tədqiqatları izləmək,  tətbiq olunan mütərəqqi yeni üsul və texnologiyaları öyrənmək və onların müvafiq nəticələrinin milli  səhiyyə  praktikasında tətbiqinə kömək etmək.

2)  Müvafiq tibb işçilərinin dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya məsələləri üzrə nəzəri və praktik bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək, maarifləndirmə işləri aparmaq məqsədilə onlara elmi-metodik kömək etmək, treninqlər, konfranslar, seminarlar, simpoziumlar, görüşlər,  kurslar və s. təşkil etmək.

3)   Dezinfeksiya, antiseptika, sterilizasiya məsələləri üzrə  və İnfeksion nəzarətlə bağlı elmi araşdırmalar, tədqiqatlar, monitorinqlər, sosioloji sorğular aparmaq.

4)   Dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiyanın nəzəri və praktik məsələləri üzrə ixtisaslı mütəxəssislərin mütəmadi görüşlərini təşkil etmək.

5)   Dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya məsələləri üzrə yerli və xarici müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsini təşkil etmək və dəstəkləmək.

6)   Lazım gəldikdə Azərbaycan Respublikasında müvafiq rəsmi qurumların məsləhəti ilə dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya məsələləri üzrə yerli və beynəlxaq təşkilatların (Ümumdünya  Səhiyyə Təşkilatı (WHO)), Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzi (CDC) və s.) proqramlarının həyata keçirilməsində QHT kimi iştirak etmək.

7)   Xəstəxanadaxili infeksiyalar üzərində epidemioloji nəzarətin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlamaq və tətbiqinə köməklik göstərmək.

8)   Dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya məsələləri üzrə müvafiq rəsmi qurumlar, yerli və xarici QHT-lər və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr qurmaq və əməkdaşlıq etmək.

9)   Qanunvericilik və metodik təlimatlar bazasının yaradılmasına ehtiyac olduqda köməklik göstərmək.

10)   Dövlət strukturlarında İnfeksion nəzarətlə bağlı qanunvericilik sənədlərinin müzakirələrində və qəbulunda aidiyətli qurumların icazəsi və dəvətiylə lazım olduqda iştirak etmək.

11)    Müasir tələblərə uyğun İnfeksion nəzarətlə bağlı səhiyyə hüquqi, sosial müdafiə üzrə maarifləndirmə işinin qurulması və işlərin aparılmasında köməklik göstərmək.

12)   İnfeksion nəzarətlə bağlı dezinfeksiya, antiseptika, sterilizasiya mövzularında yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat işlərinə rəy verilməsində lazım gəldikdə və dəvət olunduqda iştirak etmək. 

Təşkilati Strukturumuz

- Müşahidə heyəti

- İdarə heyəti

- Sədr

- Üzvlər


• Müşahidə heyəti; aidiyyətli qrumların rəhbər şəxslər, bu sahə üzrə elm xadimləri və professorlar təşkil edir. 

• İdarə heyəti; bu sahə üzrə elm xadimləri, professorlar, sahənin aparıcı epidemoloplar, infeksionist həkimlər və peşəkar idarəçilər təşkil edir. 

• Sədr;  peşəkar idarəedici şəxs.

• Üzvlər; sahənin aparıcı mütəxəssisləri, professorlar, həkim-infeksionistlər, epidemioloqlar, mikrobioloqlar, ictimai səhiyyə mütəxəssisləri, əczaçı və sahə üzrə praktiki təcrübə və bacarığı olan peşəkar şəxslərdən təşkil olunmuş nəfərlərdir.

1553265878-microbiologiya
1
Beynəlxalq Konfranslar
1
İdarə Heyəti
1
Elmi İşlər
1
Üzvlər